Bladmageforstoppelse, lidelse som forekommer hos storfe som fôres ensidig med næringsfattig, kortskåret hakkels og agner som ikke på forhånd er blitt godt oppbløtt. Diagnosen er vanskelig.