Blåis, betegnelse på den nedre delen av en isbre der snøen smelter om sommeren og det er bre-is i overflaten. Blåfargen skyldes at iskrystallene absorberer både den røde og gule delen av lysspekteret, mens de sender ut den blå delen av det synlige lysspekteret.