Bjørkegallmidder, middarter i gallmiddfamilien, Eriophyidae. Mikroskopiske dyr som lever i knopper og blad av bjørk. Saftsugingen fører til ulike galledannelser som ikke betyr noe for trærnes vekst. Bjørkeknoppgallmidd, Aceria calycophthira,er årsak til oppsvulmede knopper; bjørkegallmidd, A. leionota,til små kuleformede galler på bladundersiden og bjørkefiltmiddene, A. rudisog Eriophyes longisetosus,til henholdsvis gråbrunt og rødt filtaktig belegg på bladene. Det røde filtbelegget kalles ofte for gjøkeblod, da gjøken ifølge overtroen blør hver gang noen hermer den.