Gjøk, fugleart i gjøkfamilien. Vekt: ca. 115 g. Lengde: 32-33 cm. I størrelse, bygning og flukt kan gjøken lett forveksles med en spurvehauk eller de minste falkene. Lang hale og lange, spisse vinger; hannen skifergrå med tverrstripet, lysere underside.

Hunnen opptrer i to typer, en som ligner en hannfugl, og en som har sterkt rødbrun overside med svarte tverrstriper. Antall individer av de to fargetypene varierer geografisk. I Norge er således den grå typen den klart vanligste. Hannfuglen har noen hese, skvatrende lyder foruten den vanlige galingen, mens hunnen bare har en trillende eller boblende lyd som hun ofte ytrer etter å ha lagt egg.

Hunnen legger 10–20 egg (en sjelden gang flere), ett i hvert småfuglreir med ca. 2 dagers mellomrom. Fugler med samme oppførsel som gjøk kalles reirsnyltere. Forskjellige hunner legger egg med forskjellig farge, men hver enkelt hunn legger gjennom hele livet likt fargede egg. Et særegent trekk for hver gjøkehunn er at de spesialiserer seg på bruk av en bestemt vertsart og legger egg som ligner verten sine egg, såkalt eggmimikry. Man kan således klassifisere hunnene i ulike stammer (gentes, entall gens) som for eksempel rørsangergjøk eller heipiplerkegjøk. Grunnen til at gjøken har utviklet eggmimikry er fordi mange verter gjenkjenner og kaster ut egg som ikke ligner på sine egne. Gjennom evolusjonen har derfor de gjøkegg som ligner mest på verten sine egg blitt akseptert, og avkommet har ført trekket videre.

Minst 27 småfuglarter er kjent som verter for den norske gjøkarten, på verdensbasis et par hundre. Mange av disse er imidlertid kun å betrakte som tilfeldige verter, det vil si at gjøkehunner fra bestemte stammer av og til legger egg i "feil" reir. Dette kan skje dersom de ikke finner egnede reir av deres favorittverter. I Norge er heipiplerka den klart vanligste vertsarten. Andre steder i Europa er det andre vertsarter som dominerer. I sørlige deler av Finland og Sverige er rødstjerten mye benyttet. I nordlige deler av Finland benyttes bjørkefink, mens rørsanger og tornsanger er viktige verter i Danmark. Ulike arter av sangere, småtroster, gjerdesmett, jernspurv, varslere, erler og piplerker er blandt de mest benyttede verter generelt, men altså med en klar geografisk variasjon i bruk. 

Det antas at gjøkene, i hvert fall i gode «gjøkeår», parer seg fritt uten å holde seg til en enkelt partner. Rugetiden er ca. 12 dager. Gjøkungen klekkes oftest litt før vertsfuglens unger, og vokser mye fortere enn de andre ungene. Allerede når gjøkungen er 10–12 timer gammel, begynner den å skubbe seg innunder de andre ungene eller eggene for å vippe dem ut av reiret en etter en. Trangen til å drive utkastelse slutter når ungen er blitt ca. fire døgn. Det å kaste ut vertens egg og unger er fordelaktig for gjøkungen i og med at den da unngår konkurranse om maten. Ungen mates med insekter og larver til den forlater reiret etter ca. tre uker, men matingen fortsetter i ytterligere tre uker. Bare ca. 25 prosent av de gjøkegg som blir lagt, resulterer i voksne fugler.

Gjøken er utbredt i det meste av den gamle verden fra vestlige deler av Europa til Japan, men er fraværende på Island og på tundraen helt i nord. Hos oss hekker gjøken over hele landet i all slags skog og helt ut til havkanten. I bjørkebeltet og litt inn på snaufjellet hekker den til dels meget tallrik, men antallet varierer sterkt fra år til år. Gjøken er en typisk trekkfugl og er tilbake over hele landet i løpet av mai. De voksne drar sørover allerede sist i juli eller først i august, mens ungene reiser på egen hånd fra midten av august til midten av september. I vinterkvarterene i det tropiske og det sørlige Afrika finner ungene på egen hånd frem til de samme områdene som foreldrene var kommet til tidligere.

I gammel norsk folketro gav gjøken en mengde varsler om vær, avling og andre hendelser. Flere av disse varslene ble tydet på forskjellig måte i forskjellige landsdeler.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.