Bite i det sure eple, måtte finne seg i noe ubehagelig; vending som finnes allerede hos Luther, senere brukt bl.a. av Holberg i Peder Paars. Betydning er at man finner seg i én ubehagelighet for å slippe en annen og større.