Betongkappe, beskyttelse av rørledninger på havbunnen. Kappen, som også gir rørene en passende vekt, er ofte armert med stålnetting og er 2–10 cm tykk.