Beta-testing, den siste utprøvingen av et programprodukt før det slippes på markedet. Mens produsentens egen, interne alfa-testing søker å fjerne logiske feil (feilsøking) samt å bedre ytelsen, er beta-testing som regel en praktisk brukstest hos et representativt utvalg av kunder. Den versjonen av programmet som sendes ut til betatesting kalles en betaversjon.