Bergkunst, kunst fra forhistorisk tid som er risset, hogget eller malt på fjell eller på store steiner, se helleristninger.