Béton brut er en betegnelse brukt av arkitekten Le Corbusier om betong som står ubehandlet og ubearbeidet etter at forskallingen er fjernet. Han ut­nyttet grov og ofte unøyaktig utført forskalling til et særlig arkitektonisk ut­trykk i betongen. Første gang brukte han metoden i den sto­re bolighøyblokken Unité d’Ha­bitation i Marseille (1947–52). Arki­tektur i en slik betongutførelse fikk senere tilnavnet brutalisme.