Avtrekkskanal er en kanal for transport av brukt luft ut av en bygning. Kanalen avsluttes ofte i en avtrekkslyre.