Avtrekkslyre er avslutningen av en avtrekks­kanal som er ført opp over tak og avsluttet i en oppbygning, ofte på mønet.