Avtrekkslyre er avslutningen av en avtrekkskanal som er ført opp over tak og avsluttet i en oppbygning, ofte på mønet.