Aviarium, også kalt volière, egentlig større innhegning eller hus med seksjoner av store bur hvor man holder fugler i fangenskap for studium eller fremvisning. Finnes gjerne i zoologiske hager.