Austmann, i mange norske bygder betegnelse på folk som bor lenger øst eller kommer østfra, oftest der fjell eller sjø skiller mellom bygdene. På Island er nordmenn gjennom tidene (nå sjeldnere) blitt kalt austmenn.