Austmann, i mange norske bygder betegnelse på folk som bor lenger øst eller kommer østfra – oftest der fjell eller sjø skiller mellom bygdene. På Island er nordmenn gjennom tidene (nå sjeldnere) blitt kalt austmenn.