Auksjonarius, leder av auksjon, innehaver av auksjonsforretning.