Atimi, forminskelse eller berøvelse av borgerlige rettigheter, ofte brukt som straff i greske stater, f.eks. i Sparta mot den som viste feighet.