Aspirasjonstermometer, instrument for måling av luftens temperatur, består av et termometer i en blank (strålingsreflekterende) hylse, der luften suges (aspireres) forbi termometerkulen med forholdsvis stor hastighet. Instrumentet er lett å transportere og nyttes mye på ekspedisjoner, til sjøs o.l., dessuten til kontroll av utstyr på meteorologiske stasjoner. Se også aspirasjonspsykrometer.