Aspargesbille, billeart i familien bladbiller, Chrysomelidae. Ca. 5 mm lang, rød med svarte og gule tegninger. Både larver og biller gjør skade ved å gnage av de overjordiske deler av asparges. Ikke funnet i Norge.