Leddforbindelsen mellom to skjelett- eller skalldeler.