Arpeggio, arpeggiato, forkortelse arp., det at tonene i en akkord ikke spilles samtidig, men etter hverandre som på en harpe, det vil si med brutte akkorder.