Argeier, argiver, innbyggerne i Argos på Peloponnes. Brukes av Homer som betegnelse for alle grekere.