Apotektekniker er en tittel beskyttet ved lov på person med autorisasjon som apotektekniker etter bestemmelsene i helsepersonelloven. Før autorisasjon blir gitt, må vedkommende som hovedregel ha vitnemål som apotektekniker fra videregående skole.