Andisk-ekvatoriale språk-phylum, språkgruppe i Sør-Amerika, en av fire søramerikanske makroenheter innenfor den språkgenetiske klassifikasjon. Det inndeles igjen i fire hovedgrupper, andisk, jívaroisk, ekvatorisk og makro-tukanoisk.