Anartri, forstyrrelse i språkfunksjonen med manglende eller nedsatt artikulasjon pga. svekket kontroll av muskulaturen i taleapparatet (strupehode, tunge og svelg). Kan skyldes sykdommer i hjernestammen og lillehjernen, i perifere nerver til taleapparatet eller dets muskulatur. Lettere funksjonsforstyrrelser kalles dysartri. Se også afasi.