Allofan, vannholdig aluminiumsilikat som forekommer i enkelte typer leire; amorft. Se leirmineraler.