Leirmineraler, en gruppe mineraler som utgjør hovedbestanddelen i leirer.

De enkelte mineralkorn i leirer er meget små, fra 0,002 mm og ned til kolloidale størrelser. Mange av leirenes karakteristiske egenskaper som stabilitet, plastisitet og adsorpsjonsevne beror på de små dimensjoner av de enkelte partikler (se kolloidmineralogi). De aller fleste leirmineraler har sjiktgitterstruktur og er hovedsakelig vannholdige aluminium- og magnesiumsilikater. På grunn av partikkelstørrelsen må leirmineralene undersøkes ved spesielle metoder som røntgendiffraksjon, differensialtermisk analyse, infrarød spektroskopi og elektronmikroskopi.

Leirmineralene dannes ved kjemisk forvitring av feltspater og glimmere. Hvilke mineraler som dannes vil avhenge av den forvitrede bergartens sammensetning og de fysikalsk-kjemiske forhold ved forvitringen, som for en stor del beror på klimaet.

De viktigste leirmineralene er kaolinitt, montmorillonitt og illitt. I kaldt klima, f.eks. i Norge, består de glasiale leirene stort sett av finknust bergart med en anrikning av glimmerlignende mineraler som ved utlutning har mistet en del av sitt kalium-innhold, såkalt hydroglimmer eller illitt. Dette mineralet finnes også i marine sedimenter og dannes i leirskifere ved diagenese.

I varmere klima og særlig i surt miljø opptrer mineraler av kaolingruppen (kaolinitt, dickitt, nakritt, halloysitt).

Montmorillonitt finnes i jordarter, i oppknusningssoner i forskjellige bergarter og i forvitret vulkansk aske (bentonitt). Det er karakteristisk at vanninnholdet kan variere, slik at montmorillonittholdig materiale kan svelle meget sterkt. Beidellitt, nontronitt, hectoritt og saponitt er beslektet med montmorillonitt.

Kloritt-mineraler er også en viktig bestanddel av enkelte leirer. Allofan er et amorft leirmineral. Se også vermiculitt, palygorskitt og sepiolitt.

Flere av de leirmineralene som er nevnt ovenfor finnes også hyppig som lagvise sammenvoksninger, såkalte blandsjiktmineraler, dels med ordnet lagdeling, dels uordnet. Eksempler er illitt/montmorillonitt, kloritt/montmorillonitt, kloritt/vermiculitt (corrensitt), montmorillonitt/kaolinitt.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.