Akseptkreditt, kreditt som en bank innrømmer en kunde ved å akseptere eller innløse (inntil et visst beløp) de veksler som kunden trekker på banken.