Akribi, ytterste nøyaktighet, skarphet i behandling, oppfatning av et problem el.l.