Ad vitam aeternam, til det evige liv, uttrykk fra den latinske liturgi.