Ad unguem, egentlig på neglen; nøyaktig, fullstendig korrekt.