Wu, elv i Kina, med utspring i Guizhou, renner østover gjennom trange, dype kløfter, renner så nordover fra Sinan, munner ut i Chang Jiang ved Fuling i Sichuan, 1100 km lang, nedbørsfelt 80 000 km2.