William Henry Drummond, kanadisk dikter; kom fra Irland 11 år gammel, gikk på skole i Montreal, og ble lege og senere professor i rettsmedisin. Han skrev fortellende og skildrende dikt på engelsk dialekt om fransk-kanadiske bønder og pelsfraktere. Diktene i The Habitant (1897), Johnny Courteau, The Voyageur og andre bøker er samlet i The Poetical Works (1912).