Whitehorse Hill er en høyde i landsbyen Uffington i grevskapet Berkshire i England. Den er 285 meter over havet og på toppen finnes en 114 meter lang figur, en geoglyf, av en hest. Figuren skriver seg fra den yngre bronsealderen og er dannet ved at torven er fjernet i opptil én meter dype grøfter og fylt med knust, hvitt kritt. Området forvaltes av The National Trust.