Wat Tyler var en engelsk bondefører under bondeopprøret i 1381. På grunn av en krigsskatt gikk bøndene i Essex til opprør 1381 under ledelse av Tyler. De krevde at livegenskapet skulle oppheves og at pliktarbeid skulle erstattes med en moderat fast avgift. Bondehæren dro inn i London, Tower ble stormet og erkebiskopen av Canterbury drept. Tyler ble felt av borgermesteren i London, Sir William Walworth. Dermed var kraften i opprøret borte.