Livet er kort, kunsten lang, oversettelse av første setning i Hippokrates' Aforismer. Med «kunsten» menes her legekunsten. Sitert av bl.a. Goethe i Faust.