Vita brevis, ars longa er latin og betyr 'livet er kort, kunsten lang', og er første setning i Hippokrates' Aforismer. Med «kunsten» menes her legekunsten. Setningen er sitert av blant annet Goethe i Faust.