Vigilius Erichsen, dansk portrettmaler. Oppholdt seg i 1757–72 i Russland, der han i 1762 ble Katarina 2s hoffmaler og malte en rekke portretter av henne. I 1772 ble han dansk hoffportrettmaler og utførte blant annet det staselige helfigurportrett av enkedronning Juliane Marie (Statens Museum for kunst, København), holdt i hans karakteristiske kjølige, lyse koloritt med en virtuos gjengivelse av stoffer og andre detaljer. Også miniatyrmaler.