Vestgrønland, en av Grønlands tre landsdeler. I kystregionen, Åbentvandsområdet, med bl.a. hovedbyen Nuuk, bor 92 % av Grønlands befolkning.