Svalbard, iskappe på vestsiden av Nordaustlandet; 2455 km2.