Venusberg, gammelt navn på flere fjell i Tyskland, hvor Venus etter et (oppr. italiensk) sagn holdt til og levde i sus og dus med menn hun lokket inn til seg (Tannhäuser-sagnet). Det mest kjente av disse fjell er Hörselberg i Thüringen.