Veljo Tormis var en estisk komponist. Han har for det meste komponert for kor. Hans komposisjoner bygger i stor grad på tradisjonell estisk folkemusikk, men henter også inspirasjon fra nyere estisk lyrikk som han har tonesatt. Av verker kan nevnes operaen Luigelend (1965), suiter, kantater, kammermusikk, sanger og filmmusikk.