Vasaordenen, svensk ridderorden, innstiftet av Gustav 3 1772. Vasaordenen tildeles som belønning for «fortjenester av jordbruk, bergverksdrift, kunst, handel, industri, håndverk og undervisning, for nyttige skrifter i disse emner samt for vel utførte allmenne verv og oppdrag». Ordenen, som bæres i grønt bånd, har fem klasser; hertil kommer Vasatecknet og Vasamedaljen, begge innstiftet 1895. Ordenen har ikke vært utdelt siden 1975.