Váddas gruver, kobberforekomster i Nordreisa kommune, Troms. Har vært drevet i kortere perioder. Forekomstene er de nordligste av de kaledonske kisforekomster.