Váddas gruver er en gruve som utnytter kobberforekomster i Nordreisa kommune, Troms. Gruvene har vært drevet i kortere perioder. Forekomstene er de nordligste av de kaledonske kisforekomster.