US Trust Territory of the Pacific Islands, mandatområde under FN som ble administrert av USA, omfattet øyer i det vestlige Stillehavet mellom 1° og 20° n.br. og 130°–172° ø.l. Etter forhandlinger i 1970- og 1980-årene ble det dannet nye stater, og området opphørte som politisk enhet. Marshalløyene og Palau er egne republikker, de fire øysamfunnene Kosrae, Pohnpei, Truk og Yap utgjør til sammen Mikronesiaføderasjonen, mens Nord-Marianene har fått status som samvelde under USA.