Tromøysundet, sundet mellom Tromøy og fastlandet i Arendal kommune, Aust-Agder; ca. 12 km langt, omfatter leden østfra til Arendal. 400 m lang hengebro over sundet på Fv. 409.