Tosbotnet, grend i Brønnøy kommune, Nordland, innerst i Tosenfjorden, 25 innbyggere (2015); turistsenter. Fv. 76 går østover gjennom Tosentunnelen til E 6 i Svenningdal og nordvestover til Brønnøysund.