Torsten Palm, svensk maler, var med sine valørfine små landskaper fra Stockholms-trakten og andre steder omkring 1920 en sentral skikkelse blant de svenske Intimisterna. Senere gikk han, inspirert av Paul Cézanne, inn for en strengere billedform.