Tore Strindberg, svensk billedhugger; utførte den elegant stiliserende Järntorgsbrunnen i Göteborg (1927) og i en kraftigere form Andrée-gravmonumentet i Stockholm (1935). Han var også en dyktig medaljekunstner og portrettør.