Tidsskrift for Rettsvitenskap, grunnlagt som Tidsskrift for Retsvidenskab i Oslo 1888 av Francis Hagerup, for å «danne et bindeled saavel mellem retsforskningen i de nordiske land som mellem denne og retsvidenskabens bevægelser i udlandet». Utgis med støtte av vitenskapelige fond under ledelse av en norsk redaktør og et nordisk kontaktutvalg.