Thomas Howard var 2. jarl av Arundel, og sønn av Philip Howard. Thomas var beskytter av kunst og vitenskap og samlet en mengde klassiske statuer, inskripsjoner, kameer, håndskrifter osv. Oppkalt etter ham er The Arundel Society, et kunstselskap som ble stiftet i London 1848, og hvis formål er å utbre kunnskap om gammel kunst. Det har utgitt en rekke betydningsfulle verker, især kunstreproduksjoner.