Theognis fra Megara, 500-tallet f.Kr., gresk dikter. Under hans navn er bevart en samling elegiske distika (ca. 1400 vers) av forskjellige eldre elegidiktere. Bare den første femdel av samlingen og enkelte partier av det øvrige synes å være av Theognis selv. Hans elegier har form av råd til vennen Kyrnos og er et typisk uttrykk for tradisjonell adelsetikk.