The Downs er en ankerplass i Storbritannia, England, i Doverstredet, mellom Deal og Goodwin Sands, som gir le i øst. Ankerplassen er kjent fra slaget ved Downs under Åttiårskrigen, da den nederlandske marinen ødela en spansk flåte som hadde søkt tilflukt i nøytrale engelske farvann. Under første verdenskrig foretok tyskerne hyppige angrep mot skip som lå forankret her. I dag hender det fortsatt at ferjer som krysser Den engelske kanal søker tilflukt her.